کارگران سازمان فضای سبز شهرداری منطقه یک اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان اعتصاب کردند. آنها گفته‌اند که چند ماه است دستمزدهایشان پرداخت نمی‌شود و با ده سال سابقه کار برای تمدید دفترچه بیمه درمانی با مشکل روبرو هستند. کارگران شهرداری اهواز پیش از این نیز چند مرتبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان مقابل ساختمان شهرداری، شورای شهر و فرمانداری اهواز تجمع کردند. بحران مالی شهرداری‌ها در شهرهای مختلف موجب بروز اعتراض‌های کارگران شده است. در استان خوزستان کارگران شهرداری آبادان، شوشتر، مسجد سلیمان، شوش بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و تاخیر در پرداخت دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند.