محمدعلی راجی، فرزند محمد راجی، درویشی که در جریان حوادث گلستان هفتم پاسداران مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفت و پس از انتقال به آگاهی شاپور جان باخت، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۹۱ روز حبس محکوم شد. محمدعلی راجی که خود از درویشان گنابادی است، هنگام دستگیری در سحرگاه اول اسفند ۹۶ از نزدیک شاهد ضرب و جرح شدید پدرش توسط ماموران و بازداشت و انتقال او به بازداشتگاه بوده است. به گزارش سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد، محمدعلی راجی در هفدهمین روز بازداشت انفرادی، پس از آنکه خبر درگذشت پدرش در هنگام بازجویی منتشر شد، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد، اما اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش به او داده نشد. پیش از این طیبه راجی، دختر محمد راجی گفته بود بیمه پدرش را قطع کرده‌اند و به سنگ مزار او تعرض ‌شده است: «بیمه پدرم که به مدت ۳۰سال از حقوق او کسر می‌شده از سوی اداره بیمه قطع شده و ادامه‌ پرداخت آن موکول شده است به اینکه اثبات شود محمد راجی مخالف و معاند نظام نبوده است.»