دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که سه‌شنبه 23 اکتبر منتشر کرده، «بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه» منتقدان و نقض سیستماتیک حقوق بشر را توسط حکومت خودگران فلسطین و حماس را محکوم کرده است. حکومت خودگردان و حماس این گزارش را رد کرده‌اند و آن را «نادرست» و «یک‌جانبه» خوانده‌اند. گزارش ۱۴۹ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر که حاصل دو سال تحقیق و بررسی ۸۶ پرونده و مصاحبه با ۱۴۷ نفر از زندانیان سابق حکومت خودگردان فلسطین و حماس، خانواده‌های آن‌ها، وکیلان و فعالان سازمان‌های غیردولتی است، روند مشابهی را در دستگیری منتقدان، زندانی کردن و شکنجه آنها نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است که مقامات فلسطینی از تفسیر گسترده از قانون استفاده می‌کنند تا موارد بیشتری را به عنوان جرم مطرح کنند و از این طریق منتقدان را برای مدت نامعلوم در بازداشت نگه دارند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید حکومت خودگردان در کرانه باختری و حماس در غزه با این روش منتقدان را مجازات و ساکت می‌کنند و با بازداشت آنها بدون محاکمه و تهدید مداوم سعی دارند تا از فعالیت‌های بیشتر جلوگیری کنند.