پوپولیسم راست و تغییرات اقلیمی: چرا پیروزی بالسونارو در برزیل تهدیدی برای همه است؟

بالسونارو همچون دیگر راست‌گرایان افراطی در دیگر نقاط جهان وعده‌ خروج از معاهده اقلیمی پاریس را داده. اما آنچه برای برزیل و جهان خطرناک‌تر است، وعده دیگر اوست: تخریب آمازون برای کشاورزی.