مایکل فورست گزارشگر ویژه حمایت از حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰۰ فعال حقوق بشری تحت تعقیب و آزار قرار گرفته‌اند. فورست هشدار داد که جدای از خشونت، در نهایت حقوق مدنی و دموکراسی به خطر افتاده است. گزارشگر ویژه حمایت از حقوق بشر سازمان ملل گفت: «فعالان حقوق بشر قهرمان نیستند. آن‌ها هم شهروندانی هستند مثل ما. آن‌ها یکی از ما هستند و در کنار ما و با ما زندگی می‌کنند. والدین ما، همسایگانمان، دوستان و همکارانمان.»