لوایح FATF: اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا گرفت

اختیارات نهادهای حکومتی موازی، در مورد لوایح FATF نیز نمود پیدا کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌ها را به مجلس بازگردانده، یک عضو مجمع می‌گوید این تصمیم بدون حضور رئیس آن گرفته شده.