حجتالاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه از کسانی که از حضور زنان در ورزشگاه‌ها دفاع می‌کنند انتقاد کرد و گفت: «دیدن بدن برهنه جنس مخالف برای نامحرم جایز نیست، این حکم شرعی است، اما ممکن است با وجود فاصله زیاد جایگاه تماشاچیان در برخی موارد، صدق نظر به بدن نامحرم نباشد.» صادقی افزود: «این یک بحث فنی و مصداقی است و می‌توان برای تشریح موضوع با فقها و مراجع محترم صحبت کرد.» او معتقد است حضور یک زن مسلمان در فضای ورزشگاه «که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست». معاون فرهنگی قوه قضائیه در پاسخ به مسئولانی که می‌گویند چون در جاهای دیگر گناهان بزرگتری جریان دارد، پس در این‌جا مانعی ندارد یا این‌که صداوسیما این مسابقات را پخش می‌کند، پس دیدن در ورزشگاه نیز اشکال ندارد، گفت: «این افراد توجه ندارند که نه وجود گناه در جای دیگر مجوز گناه در این‌جاست و نه صداوسیما حکم حضور در ورزشگاه را دارد.»