به گزارش خبرگزاری رویترز ترکیه و آمریکا به زودی گشت‌زنی مشترک را در منبج آغاز خواهند کرد. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه چهارشنبه ۲۴ اکتبر/ ۲ آبان به خبرگزاری دولتی آندالو گفت: «بعد از اتمام دوره آموزشی که تا چند روز آینده طول خواهد کشید، ترکیه و آمریکا گشت‌زنی را به صورت مشترک آغاز خواهند کرد.» دو روز قبل، ژنرال ووتل، فرمانده ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا در غرب و مرکز آسیا و شمال آفریقا به خبرنگاران گفته‌ بود گشت‌زنی مشترک پس از پایان مأموریت آموزشی که انتظار می‌رود «چند روز دیگر» طول بکشد، آغاز می‌شود. طبق توافقی که در ژوئن/خرداد گذشته بین ترکیه و آمریکا صورت گرفت نیروهای دو کشور که به صورت مستقل اقدام به گشت‌زنی می‌کردند، تحت آموزش قرار گرفتند تا گشت‌زنی را به صورت مشترک انجام دهند. گشت‌ نظامی مشترک بخشی از توافق کلی آمریکا و ترکیه درباره یک نقشه راه برای همکاری‌های بیشتر در منبج است.