مأموریت ویژه شریعتمداری: اصلاح قانون کار

اصلاح قوانین مالیاتی، تامین نقدینگی و تامین اجتماعی به منظور آنچه که «رفع موانع تولید» اعلام شده، از دیگر برنامه‌های شریعتمداری اعلام شده است.