#اعتراضات: بازداشت و احضار کشاورزان معترض در اصفهان

کشاورزان اصفهان نزدیک به یک ماه است که هر روز به نشانه اعتراض تجمع می‌کنند. پاسخ مسئولان دولتی به آنها هم وعده‌های تکراری، بازداشت و احضار بوده است.