بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در مهر سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد ۳، ۶ درصدی به ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب قیمت مسکن در ایران از مهر سال گذشته تاکنون ۸۳ درصد گران شده است. مهر سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان بود. بر اساس این آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک با افزایش ۲، ۴ درصدی به ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده. کمترین متوسط قیمت مسکن در به منطقه ۱۸ تهران ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان است.