انتخابات برزیل – بولسونارو: از پیمان اقلیمی پاریس خارج نمی‌شویم

نامزد راست افراطی و پیشرو در انتخابات ریاست‌ جمهوری برزیل، با کاسته شدن شمار طرفدارانش در نظرسنجی‌ها وعده خود مبنی بر خروج از پیمان اقلیمی پاریس را کنار گذاشت.