آنا گونزالس،‌ یکی از چهره‌های سرشناس روند دادخواهی درباره ناپدیدشدگان و کشته‌شدگان دیکتاتوری نظامی شیلی و فعال حقوق بشر جمعه ۲۶ اکتبر / ۴ آبان در ۹۳ سالگی درگذشت. او سال‌ها از مشکلات تنفسی رنج می‌برد. گونزالس بیش از چهاردهه را به پیگیری حقوق ناپدیدشدگان قهری و بازداشت‌شدگان ربوده‌شده در زمان دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه گذراند. اعضای خانواده خود او نیز آوریل ۱۹۷۶ ربوده و ناپدید شدند. ابتدا عروسش نالویا ناپدید شد که هنگام ربوده‌شدن سه‌ماهه حامله بود. و سپس پسرانش لوییس و مانوئل،‌ همراه با نوه‌ دو سال و نیمه‌اش مانوئل ربوده شدند. گونزالس از اعضای برجسته «انجمن خانواده‌های زندانیان ناپدیدشده» (AFDD) در شیلی بود و این انجمن را در نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل، سازمان دولت‌های قاره آمریکا، سازمان صلیب سرخ جهانی، عفو بین‌الملل و غیره نمایندگی کرده بود.