محکومیت ۱۵ کارگر معترض هپکو اراک به شلاق و حبس

۱۵ کارگر شرکت هپکو به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی به حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی حکم را ۵ سال تعلیق کرده است.