محمدعلی افشانی، شهردار تهران که موظف است بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان استعفا دهد، گفته «تا زمانی که قانون تعیین تکلیف نکند بنده تا آخرین روز به عنوان شهردار تهران ارائه خدمت خواهم کرد». محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در اظهارنظری گفته که افشانی از شورا خواسته کنار رفتن او به صورتی باشد که به انتصاب سرپرست منجر نشود. افشانی برای کنار رفتن از شورای شهر کمتر از یکماه فرصت دارد. او همچنین اضافه کرد تا آخرین روز و در راستای بهبود مدیریت شهری احتمال تغییر و تحول در شهرداری تهران به ویژه در معاونت‌ها وجود دارد. گزارش‌ها حاکی است که شهردار فعلی تهران و شماری از معاونانش با یکدیگر اختلاف دارند. افشانی پیش از این، مخفیانه در دفتر معاونانش شنود کار گذاشته بوده و اگر معاونی علیه او صحبت می‌کرد، با او برخورد می‌کرد.