مقاومت سه مشتری عمده نفت ایران در برابر تحریم‌های آمریکا

دولت ترامپ معافیت برخی از متحدانش از تحریم نفتی ایران را بررسی می‌کند با این امید که تا اواسط ۲۰۱۹ قیمت نفت در بازارهای جهانی به ثبات برسد.