حمله غافلگیرانه داعش در دیرالزور ــ نیروهای ویژه کرد به منطقه اعزام شدند

داعش همزمان با وقوع طوفان شن و به کمک جنگجویان زن و بمب‌گذاران انتحاری به نیروهای سوریه دموکراتیک در مرز دیرالزور با عراق حمله کرد و توانست مناطقی را از کنترل آنها خارج کند.