شماری از کارگران بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان دوشنبه هفتم آبان تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران، شمار کارگران معترض را حدود ۹۰ تن گزارش کرد. آنها گفته‌اند که شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی از آغاز سالجاری مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد را اجرایی نکرده است. علاوه بر این دستمزد کارگران این بخش نیزیک ماه به تاخیر افتاده است.