مدیران شرکت تولید رنگ «پارس پامچال» واقع در شهرک صنعتی البرز استان قزوین حداقل ۱۵ کارگر را اخراج کردند. کارگران اخراجی از دو ماه پیش برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‌اند. ۳۵ کارگر دیگر این کارخانه هم به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفتند که از آغاز سالجاری دستمزدشان پرداخت نشده است. یکی از کارگران که نامش افشاء نشده، گفته که کارفرما دستمزد اسفند سال گذشته را ۱۰ روز پیش پرداخت کرده است. علاوه بر این عدم پرداخت حق بیمه سهم از سوی کارفرما، تمدید دفترچه بیمه درمانی کارگران را با مشکل روبرو کرده است.