گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهانه نشان می‌دهد که متوسط قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در فاصله مهر۱۳۹۶ تا مهر امسال ۴۵ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با شهریور امسال هم هشت درصد گزارش شده است. برپایه این گزارش بیشترین میزان رشد قیمتی مربوط به گروه میوه و خشکبار با ۷۵ درصد و کمترین نیز مربوط به نان و غلات با ۲۲,۳ درصد است. قیمت گوشت قرمز و سفید هم در این دوره زمانی بیش از ۴۵ درصد و گروه لبنیات ۴۳,۱ درصد گرانتر شده است. رشد قیمت سبزیجات تازه هم بیش از ۵۰ درصد بوده است. با وجود جهش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی و دیگر گروه‌های کالایی، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری را برای مهر امسال ۱۳,۴ درصد اعلام کرد. فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی مستقل نرخ تورم رسمی اعلام شده را «غیرواقعی» می‌دانند و معتقدند که نرخ تورم گروه کالاهای ضروری حداقل چهار برابر نرخ تورم رسمی است.