دانمارک سفیرش را از تهران فراخواند

فردی بازداشت شده با عکس‌هایی از محل اقامت اعضای «جنبش الاحواز» و متهم شده به طراحی یک حمله در خاک دانمارک. پیامدش: یک بحران دیپلماتیک دیگر.