نامه سرزنش‌آمیز مهدی کروبی به محمد یزدی و ادامه بحث‌ها درباره «شأن روحانیت»

تداوم بحث بر سر نامه محمد یزدی، نشان‌دهنده مسئله اساسی حوزویان است: رابطه با حکومت. از یک طرف از حکومت ولایی بهره می‌برند و در آن سهیم‌اند، از طرف دیگر می‌خواهند مستقل باشند.