به گزارش خبرگزاری هرانا محمد شریعتمداری وزیر فعلی کار و وزیر پیشین صنعت،‌معدن و تجارت بازداشت «صبا آذرپیک» روزنامه‌نگار را تایید کرد. صبا آذرپیک در روزهای اخیر اسنادی را از فساد اقتصادی شریعتمداری در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود. شریعتمداری نوشته است: «پس از شنیدن خبر بازداشت یکی ازخبرنگاران، پیگیری کردم. متأسفانه صحت داشت. علیرغم ادعاهای کذبى که ارائه کرده بود و در یک اقدام عجیب، اطلاعات قبلی و عادى کشف شده توسط ما را در سربرگ محرمانه واجا [وزارت اطلاعات] به صورت ناقص انتشار داده بود، به مسئولان گفتم به هیچوجه راضی به بازداشت او و هیچ خبرنگاری نیستم.» آذرپیک چند روز پیش در آستانه‌ رای اعتماد مجلس به شریعتمداری، چند صفحه از یک نامه در سربرگ وزارت اطلاعات را به عنوان اسناد تخلف وزیر منتشر کرده بود. متن کامل نامه منتشر نشده و موضوع اصلی نامه و چگونگی دسترسی به آن نامشخص است. ساعتی بعد از انتشار این خبر، هرانا گزارش داد که آذرپیک آزاد شده است.