کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در استان اصفهان دور تازه‌ای از اعتراضات خود را آغاز کردند. آنها چهارشنبه نهم آبان دست از کار کشیدند و در محل کار تجمع کردند. در یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کارگران می‌گویند از آغاز سالجاری تا به امروز کارفرما دستمزدشان را پرداخت نکرده است. کارگران این نیروگاه متعلق به مپنا خرداد امسال نیز در اعتراض به وضعیت شغلی و عدم پرداخت دستمزدهایشان اعتصاب کردند.