مهمانداران شرکت حمل و نقل ریلی رجاء که به واسطه یک شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی اشتغال دارند، با شرایط سخت و بدون برخورداری از حقوق قانونی مشغول به کار هستند. به گزارش اتحاد آزاد کارگران ایران، شرکت «راهیان عصر دایا» به عنوان پیمانکار نیروی انسانی قطارهای مسافربری رجاء شرایط کاری سختی را به کارگران تحمیل کرده است. این کارگران با قراردادهایی خلاف قانون کار به رغم کار تمام وقت، دریافتی معادل نصف حداقل دستمزد قانونی دریافت می‌کنند. این کارگران در هفته ۱۳ ساعت بدون دریافت دستمزد به کار گرفته می‌شوند. پیمانکار همچنین مرخصی قانونی کارگران را از ساعت کار هفتگی و یا حق استراحت آنان کسر می‌کند. علاوه بر این کارفرما مجاز است در هر زمانی بدون اطلاع قبلی قرارداد کارگران را به صورت یکطرفه فسخ کند. همچنین کارفرما در حالیکه خسارت لوازم و تجهیزات خدماتی را از شرکت رجاء دریافت می‌کند، در صورت صدمه دیدن این وسایل خسارت آن را از حقوق ماهانه کارگران کم می‌کند. ساعت استراحت روزانه کارگران نیز جزء ساعت کار آنان محسوب نمی‌شود. براساس اعلام اتحادیه آزاد کارگران، مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در شرکت راهیان عصر دایا نیز سهامدار هستند.