کاهش قدرت خرید متناسب با قیمت مسکن، عدم تناسب مبلغ تسهیلات با میانگین قیمت، رقابت منفی برای خرید آپارتمان‌های نوساز که منجر به شکاف قیمتی بین این نوع واحدها و واحدهای قدیمی شد و نیز کاهش سهم نوسازها در بازار طی پنج سال گذشته سبب شده که خریداران مسکن به آپارتمان‌های قدیمی روی بیاورند. به گزارش ایسنا، فروش آپارتمان‌هایی که عمر آن‌ها بیش از شش سال است، از ۴۵ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافته. هم‌چنین آمار خرید و فروش واحدهای بیش از ۲۰ سال از ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.