آمریکا با معافیت هند از تحریم ایران موافقت کرد

آمریکا گفته بود کشور‌هایی می‌توانند از تحریم‌های ایران معافیت بگیرند که واردات نفت خود از این کشور را کاهش دهند. هند با کاهش ۳۵ درصدی واردات نفت خود از ایران این معافیت را گرفته است.