ادامه بحث‌ها درباره شأن روحانیت- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: نامه یزدی شخصی بود

اختلافات درونی مجمع بیرون زد اما تنها در حد فاصله‌گیری از محمد یزدی. رسانه ولایتمداران راه گریزی را پیشنهاد داد: ساده‌لوحی سیاسی شبیری زنجانی.