مسلم محمدیاران دادستان عمومی و انقلاب بجنورد اعلام کرد که یحیی نیکدل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی به اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی بازداشت و به زندانی شده است. پرونده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در شعبه دوم در حال رسیدگی است. جرائم این مدیر استانی در پی تحقیق و بررسی سازمان بازرسی استان کشف شد. فساد مالی و اقتصادی در ایران مدت‌هاست که گسترده شده. در سال‌های اخیر فساد مالی مقام‌های حکومتی ایران نیز بارها افشا شده است.