فری بیکن: دسترسی ایران به سوئیفت قطع نمی‌شود

دولت روحانی با اتحادیه اروپا درباره نفوذ ایران در خاورمیانه وارد گفت وگو شده. همزمان یک نشریه آمریکایی گزارش داده که جناح‌های خواهان حفظ برجام موفق نشده‌اند تسهیلاتی برای ایران در نظر بگیرند.