دیده‌بان حقوق بشر: خشونت جنسی در کره شمالی فراگیر است

خشونت جنسی در کره شمالی به عنوان بخشی از زندگی روزانه زنان «پذیرفته شده است» بی‌هیچ نگرانی از پیامدهای آن.