ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آموزه‌های شاهنامه در دانشگاه استراسبورگ فرانسه

<p>نمايشگاه خوش&zwnj;نويسی برگرفته از شاهنامه فردوسی با نام &quot;نيک&zwnj;بختی در هنر ايرانی&quot; در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه برپا می&zwnj;شود.</p> <!--break--> <p><br /> خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز شنبه ۱۲ فروردين&zwnj;ماه گزارش داد، نمايشگاه خوش&zwnj;نويسی برگرفته از شاهنامه فردوسی با نام &quot;نيک&zwnj;بختی در هنر ايرانی&quot; از سوم تا پانزدهم آوريل ۲۰۱۲ ميلادی (۱۵ تا ۱۷ فروردين&zwnj;ماه) در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه برپا می&zwnj;شود. </p> <p><br /> اين نمايشگاه به&zwnj;کوشش بنياد فردوسی و مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش&zwnj;های ايرانی آلزاس و با همکاری گروه خاورشناسی دانشگاه استراسبورگ برگزار می&zwnj;شود.</p> <p><br /> نمايشگاه &quot;نيک&zwnj;بختی در هنر ايرانی&quot; دارای ۱۸ تابلوی اصل خوش&zwnj;نويسی از آثار شمس&zwnj;الدين مرادی و پنج تابلوی نقاشی&zwnj;خط اثر محمد ياراحمدی است.</p> <p><br /> در حاشيه برگزاری اين نمايشگاه يک کارگاه آزاد هنری با حضور شمس&zwnj;الدين مرادی و محمد ياراحمدی، دو هنرمند خوش&zwnj;نويس ايرانی برای آفرينش آثار الهام&zwnj;گرفته از آموزه&zwnj;های شاهنامه فردوسی برپا می&zwnj;شود.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="122" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/khosh-nevisi.jpg" alt="" />نمايشگاه &quot;نيک&zwnj;بختی در هنر ايرانی&quot; دارای ۱۸ تابلوی اصل خوش&zwnj;نويسی از آثار شمس&zwnj;الدين مرادی و پنج تابلوی نقاشی&zwnj;خط اثر محمد ياراحمدی است</p> </blockquote> <p>شمس&zwnj;الدين مرادی متولد يکم شهريور ۱۳۵۴ در شهر ايلام است و خوش&zwnj;نويسی را تا درجه فوق ممتاز در انجمن خوش&zwnj;نويسی ايران زير نظر استادانی چون علی اشرف صندوق&zwnj;آبادی، فرج&zwnj;اله بازيار، محمد حيدری و يدالهو کابلی آموخته است.</p> <p><br /> محمد ياراحمدی، زاده ۱۳۵۳ در بروجرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافيک و کارگردانی تاکنون چندين نمايشگاه داخلی و خارجی برگزار کرده است.</p> <p><br /> آيين رونمايی از اين نمايشگاه با حضور شمس&zwnj;الدين مرادی و محمد ياراحمدی، حسين بيک&zwnj;باغبان، رئيس مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش&zwnj;های ايرانی آلزاس، ياسر موحدفرد، دبيرکل بنياد فردوسی و استادان گروه خاورشناسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه و اعضای هيأت علمی دانشگاه&zwnj; تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در سوم آوريل ۲۰۱۲ ميلادی (پانزدهم فروردين ماه) در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ برگزار می&zwnj;شود.</p> <p><br /> دانشگاه استراسبورگ بزرگ&zwnj;ترين دانشگاه فرانسه در شهر استراسبورگ ايالت آلزاس کشور فرانسه قرار دارد.</p> <p><br /> شاهنامه اثر ابوالقاسم فردوسی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسه ملی و نيز بزرگ&zwnj;ترين سند هويت ايرانيان به&zwnj;شمار می&zwnj;رود.</p> <p><br /> فردوسی به مدت شش سال از ۶۵ سالگی کوشيد تا شاهنامه را به باب طبع محمود غزنوی درآورد.</p> <p><br /> شاهنامه شرح حال پيروزی&zwnj;ها، شکست&zwnj;ها، ناکامی&zwnj;ها و دلاوری&zwnj;های ايرانيان از زمان نخستين پادشاه جهان کيومرث تا سرنگونی دولت ساسانی به&zwnj;دست اعراب در سده هفتم ميلادی است.</p> <p><br /> افزون بر اين برخی از داستان&zwnj;های مستقل پراکنده&zwnj; موجود در شاهنامه از جمله، زال و رودابه، رستم و سهراب، بيژن و منيژه، بيژن و گرازان (بخشی از داستان بلند بيژن و منيژه)، رستم و اسفنديار يا رستم و سهراب به&zwnj;طور مستقيم به سير تاريخی مربوط نمی&zwnj;شوند.<br /> &nbsp;</p>

نمايشگاه خوش‌نويسی برگرفته از شاهنامه فردوسی با نام "نيک‌بختی در هنر ايرانی" در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه برپا می‌شود.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز شنبه ۱۲ فروردين‌ماه گزارش داد، نمايشگاه خوش‌نويسی برگرفته از شاهنامه فردوسی با نام "نيک‌بختی در هنر ايرانی" از سوم تا پانزدهم آوريل ۲۰۱۲ ميلادی (۱۵ تا ۱۷ فروردين‌ماه) در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه برپا می‌شود.

اين نمايشگاه به‌کوشش بنياد فردوسی و مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ايرانی آلزاس و با همکاری گروه خاورشناسی دانشگاه استراسبورگ برگزار می‌شود.

نمايشگاه "نيک‌بختی در هنر ايرانی" دارای ۱۸ تابلوی اصل خوش‌نويسی از آثار شمس‌الدين مرادی و پنج تابلوی نقاشی‌خط اثر محمد ياراحمدی است.

در حاشيه برگزاری اين نمايشگاه يک کارگاه آزاد هنری با حضور شمس‌الدين مرادی و محمد ياراحمدی، دو هنرمند خوش‌نويس ايرانی برای آفرينش آثار الهام‌گرفته از آموزه‌های شاهنامه فردوسی برپا می‌شود.

نمايشگاه "نيک‌بختی در هنر ايرانی" دارای ۱۸ تابلوی اصل خوش‌نويسی از آثار شمس‌الدين مرادی و پنج تابلوی نقاشی‌خط اثر محمد ياراحمدی است

شمس‌الدين مرادی متولد يکم شهريور ۱۳۵۴ در شهر ايلام است و خوش‌نويسی را تا درجه فوق ممتاز در انجمن خوش‌نويسی ايران زير نظر استادانی چون علی اشرف صندوق‌آبادی، فرج‌اله بازيار، محمد حيدری و يدالهو کابلی آموخته است.

محمد ياراحمدی، زاده ۱۳۵۳ در بروجرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافيک و کارگردانی تاکنون چندين نمايشگاه داخلی و خارجی برگزار کرده است.

آيين رونمايی از اين نمايشگاه با حضور شمس‌الدين مرادی و محمد ياراحمدی، حسين بيک‌باغبان، رئيس مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ايرانی آلزاس، ياسر موحدفرد، دبيرکل بنياد فردوسی و استادان گروه خاورشناسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه و اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در سوم آوريل ۲۰۱۲ ميلادی (پانزدهم فروردين ماه) در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ برگزار می‌شود.

دانشگاه استراسبورگ بزرگ‌ترين دانشگاه فرانسه در شهر استراسبورگ ايالت آلزاس کشور فرانسه قرار دارد.

شاهنامه اثر ابوالقاسم فردوسی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسه ملی و نيز بزرگ‌ترين سند هويت ايرانيان به‌شمار می‌رود.

فردوسی به مدت شش سال از ۶۵ سالگی کوشيد تا شاهنامه را به باب طبع محمود غزنوی درآورد.

شاهنامه شرح حال پيروزی‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و دلاوری‌های ايرانيان از زمان نخستين پادشاه جهان کيومرث تا سرنگونی دولت ساسانی به‌دست اعراب در سده هفتم ميلادی است.

افزون بر اين برخی از داستان‌های مستقل پراکنده‌ موجود در شاهنامه از جمله، زال و رودابه، رستم و سهراب، بيژن و منيژه، بيژن و گرازان (بخشی از داستان بلند بيژن و منيژه)، رستم و اسفنديار يا رستم و سهراب به‌طور مستقيم به سير تاريخی مربوط نمی‌شوند.
 

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • کاربر مهمان

  معلوم نیست نویسنده ناآگاه، از کجا چنین نتیجه گیری نادرستی کرده: فردوسی به مدت شش سال از ۶۵ سالگی کوشيد تا شاهنامه را به باب طبع محمود غزنوی درآورد? دشمنی از این بیشتر؟

 • کاربر مهمان

  در تایید نظر کاربر قبلی، نویسنده این مقاله حتی شرم کرده اسم خودش را بنویسد و احتمالا دلیل همان پرت و پلای بالای است که فردوسی به مدت شش سال کوشید تا شاهنامه را باب طبع محمود غزنوی دراورد. نویسنده یک شکر دیگر هم خورده است که که {آن داستان هاب به سیر تاریخی مربوط نمی شود}. اصلا کسی ادعا کرد که شاهنامه سیر تاریخ است که حالا شما عکس آن را می خواهید ثابت کنید. شاهنامه کتاب افسانه / اسطوره (به عنوان میت Myth) است. قسمت های اخری شاهنامه البته به برخی حوادث تاریخی نزدیک می شود. امید است که دبیر محترم این بخش به این نکته توجه داشته باشند، گمان نکنم که نویسنده (هر که هست) عقلش به این داستان ها برسد.

 • کوکب خانم از تهران

  واقعا که ایول! مقاله ای به این بی سری و بی تهی. و اما از تهی سرشار. و هم بی اطلاع و ناکارآمد و شاید هم غرض دار... بله نوبری ست در این بهار. صد رحمت به انشای دبستانی و مغرضانه و اسلامی. و خب معلوم است که یکی از آن اساتید برقلمبیده همان دانشگاه آزر دهندی اسلامی و نه آزاد اسلامی آنرا نوشته باشد. شاید زمانه در بد زمینه ای پا گذاشته است. تازه خطاطی معلو نیست چه ربطی به دانشگاه استراسبورگ دارد. آنهم "نيک‌بختی در هنر ايرانی" در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه که اصلا و ابدا معلوم نیست معنیش چیست. اینهم از آن تبلیغات احمقانه و میان تهی ایران اسلامی ست از نوع احمدی نزادنه ی آن. شب بخیر ایران. بیدار شو.

 • آرش

  رادیو زمانه بهتر است نام منبع خبر, گزارش و یا مقاله ها را ذکر کند.

 • مهران

  من نمی فههم مگه اینجا چی نوشته که باز یه عده به صورت یک گنگ حمله کردند و اهانت کردند؟ من اول نظرها رو خوندم و فکر کردم در این مطلب چه چیزهای بدی نوشته شده بعد خبر رو خوندم . الان شاخ در آوردم که یعنی چی ایران بیدار شو ؟!!!!! بعضیها چرا اینطوری هستند ؟!