«از دست رفته»: داستان‌هایی درباره فقدان

مجموعه‌ای از ۱۵ داستان نوشته حسین نوش‌آذر را نشر آفتاب منتشر کرده. نمود بحران‌های اجتماعی در درون انسان‌ها مهم‌ترین درونمایه این مجموعه است.