سالانه ده‌ها مهاجر افغان هنگام انتقال غیرمجاز در جاده‌های ایران کشته می‌شوند

قاچاقچیان در پژو یا زانتیا حدود ۱۳ مهاجر افغان را جاسازی می‌کنند تا آنها را از مرز یا پاسگاه‌های بین‌شهری عبور دهند. حوادث جاده‌ای و تیراندازی مأموران باعث مرگ بسیاری از این مهاجران می‌شود.