استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی پذیرفته شد

وزارت ورزش ایران با استعفای رسول خادم موافقت کرده است. او ۹ آبان برای دومین بار استعفا داد. «دورویی» مسئولان در منع مسابقه با حریفان اسرائیلی آغازگر جدایی او بود.