شورای نگهبان لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را رد کرد

علی‌رغم اصرار دولت بر ضرورت تصویب مقررات FATF، شورای نگهبان یکی دیگر از لوایح چهارگانه مصوب مجلس در این مورد را رد کرد. وزیر خارجه پیشتر این کار را «خودتحریمی» خوانده‌بود.