مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم به ۹۱ روز حبس محکوم شد. علی اکبر جوانفکر یکشنبه ۱۳ آبان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت که اتهام او «تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی در سال ۱۳۹۰» بوده و پس از گذشت چند سال اکنون دادستانی از او و همکاران سابقش به دادگاه کارکنان دولت شکایت کرده و تشکیل پرونده داده است. دو خبرنگار پیشین روزنامه ایران نیز با حکمی مشابه با جوانفکر به ۹۱ روز حبس تعزیری در دادگاه کارکنان دولت محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است. این در حالی است که وکیل جوانفکر، مهران عبدالله پور از پرونده جدید قضایی او خبر داد که به اتهام نشر اکاذیب در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. عبدالله‌پور به ایرنا گفت «امروز یکشنبه ۱۳ آبان قرار است موکلم در دادگاه مطبوعات به اتهام نشر اکاذیب و به خاطر مصاحبه در نشریه بهار جاودان محاکمه شود». مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری سابق در حال حاضر در دو حکم جداگانه به «۵ سال و یک ماه حبس» به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، و به «دو سال حبس تعزیری چهار میلیون تومان جزای نقدی و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی» به اتهام « توهین و نشر اکاذیب محاکمه» محکوم شده است. فرصت واخواهی این احکام تا ۲۱ آبان مقرر شده است.