در تهران کارگران خط ۶ قطار شهری در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع کردند. در یک ویدئو کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از کارگران معترض می‌گوید که دستمزد کارگران پرداخت نشده و کارفرما آنان را اخراج کرده است. شهریور امسال محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همزمان با تجمع کارگران خط شش مترو تهران گفته بود که اخراج کارگران پس از پایان پروژه طبیعی است و ربطی به شهرداری تهران ندارد. او در باره دستمزد معوق کارگران هم گفته بود که شهرداری مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرده و تاخیر در پرداخت دستمزدها ربطی به این نهاد ندارد. کارگران خط شش مترو تهران تیر و شهریور امسال چند مرتبه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان تجمع کردند. تیر امسال افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران گفته بود که کارفرما از ماه‌های پایانی سال گذشته حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. پیمانکار این پروژه پس از اعتراض کارگران شماری از معترضان را تعلیق و سپس اخراج کرد. شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه و گروه مپنا پیمانکاران اصلی پروژه خط شش مترو تهران است.