طرح استفساریه مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نشست دوشنبه ۱۴ آبان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رد شد. سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری‌های داخلی گفته است این استفساریه را عده‌ای از نمایندگان به صحن مجلس ارائه داده بودند و از آنجا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و در نهایت اعضای این کمیسیون رأی به مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ندادند. به این ترتیب برکناری محمد علی افشانی از شهرداری تهران قطعی شد.