بنیاد هلندی «کمک به مسیحیانی که مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند» تأیید کرد که سیف الملوک، وکیل آسیه بی‌ بی زن مسیحی رهاشده از اعدام در پاکستان را پذیرفته است. پیش از این همسر آسیه بی‌بی از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده بود، زیرا ادعا می‌کرد که از زندگی همسرش تهدیدی برای او محسوب می‌شود. آسیه بی‌بی در سال ۲۰۱۰ به اتهام کفرگویی بازداشت و سپس مجرم شناخته شد. او بیشتر دوران ۸ سال زندان خود را در سلول‌های انفرادی گذراند. بی‌بی که متهم به «کفرگویی» بود به اعدام محکوم شد. این اتهام بر سر مشاجره با زنان روستا به او زده شد. آن‌ها آبی را که آسیه از چاه برداشت کرده بود نجس خواندند و سپس با او درگیر شدند. زنان روستا بعد گفتند که آسیه به پیامبر اسلام توهین کرده است. دیوان عالی پاکستان آسیه بی‌بی را چهارشنبه ۳۱ اکتبر / ۹ آبان از مجازات اعدام تبرئه کرد و در پی آن رهبران حزب اسلام‌گرای «تحریک لبیک» برای سه روز در شهرهای بزرگ این کشور راه‌های اصلی را بستند و خواستار قتل قضات دادگاه عالی شدند. دولت پاکستان به مقابله با معترضان روی آورده و صفحه توئیتر آن‌ها را بسه است. تبرئه آسیه بی‌بی، باید بر اساس دستورالعمل دولت بررسی شود. تنها پس از این اطمینان، شورش‌ها به پایان رسید.