کارگران فولاد ملی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد سه ماه گذشته مقابل مجموعه اداری این مجتمع تولیدی تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. اتحادیه آزاد کارگران گزارش کرد که پس از این تجمع کارگران معترض در سالن اجتماعات جمع شدند و یکی از اعضای هیئت مدیره نیز در جمع آنان حاضر شد. کارگران اما پاسخ‌های او را قانع کننده ندانسته و گفته‌اند که تنها تا پایان این هفته به مدیران شرکت برای پرداخت دستمزدهای معوق فرصت خواهند داد.