کارگران نیشکر هفت‌تپه از صبح دوشنبه ۱۴ آبان مقابل دفتر مدیریت این مجتمع صنعتی دست به تجمع زدند. منابع خبری عدم پرداخت دستمزد مرداد، شهریور و مهر را دلیل دور تازه اعتراضات اعلام کردند. به گزارش «اردوی کار» در نشست مشترک شورای تامین استان خوزستان با نمایندگان کارگران و کارفرمایان مقرر گردید که دستمزد کارگران تا پانزدهم هر ماه پرداخت شود اما کارگرانی که پیگیر تاخیر پرداخت حقوق ماه‌های گذشته خود بودند، گفته‌اند که پاسخ کارفرما به آنان این بوده:«تا اطلاع ثانوی و فعلا خبری از واریز حقوق نیست». در همین رابطه طی روزهای گذشته خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری مالکان نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. کارگران معترض گفته‌اند که به تجمع و تحصن خود تا خلع ید از کارفرمایان فعلی نیشکر هفت‌تپه ادامه خواهند داد.