سوئیفت اتصال چند بانک ایرانی را تعلیق کرد

سامانه سوئیفت اعلام کرده که از این اقدام متأسف است اما برای «حفظ ثبات و انسجام نظام مالی جهان» ضرورت دارد. نام بانک‌های تعلیقی اعلام نشده.