احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در پیامی در توئیتر نوشته است:«تقریباً همه افراد و مجموعه‌های فعال در دور زدن تحریم‌های قبلی در آن دیده می‌شود. این اطلاعات از کجا به دست دشمن رسیده؟» امیرآبادی فراهانی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواسته این موضوع را بررسی کنند.