تمامی افرادی که روز گذشته دوشنبه ۱۴ آبان در تجمع حمایت از هاشم خواستار، معلم دربند، مقابل بیمارستان ابن‌سینای مشهد بازداشت شده بودند ساعاتی پس از انتقال به مقر پلیس امنیت این شهر، آزاد شدند. هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شمار بازداشت‌شدگان را ۱۲ نفر برآورد کرده بود که صدیقه مالکی‌فرد، همسر و جاهد و احمد خواستار دو فرزند هاشم خواستار نیز در این تجمع بودند و بازداشت شدند. یک منبع آگاه به هرانا گفته است در مقر پلیس امنیت با حضور مأموران وزارت اطلاعات «ابتدا از افراد خواستند که تعهدنامه‌هایی را امضا کنند که بازداشت‌شدگان از انجام آن سر باز زدند، مأموران اطلاعات با همسر آقای خواستار مذاکره کردند و در نهایت با وعده این‌که تا فردا وضعیت آقای خواستار روشن خواهد شد همه ۱۲ تن را آزاد کردند.» هاشم خواستار معلم بازنشسته در مشهد اول آبان امسال به دست ماموران امنیتی ربوده شد. به دنبال پیگیری‌های خانواده او، نهادهای امنیتی پس از چند روز اعلام کردند که خواستار را در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینا بستری کرده‌اند. همسر خواستار هرگونه بیماری جسمی و روحی او را تکذیب کرده است.