ابتکار: در صورتی به ورزشگاه می‌روم که امکان حضور همه زنان فراهم باشد

معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرد تنها در صورتی به ورزشگاه می‌‌‌‌‌رود که امکان دیدن بازی برای عموم زنان و خانواده‌‌‌ها آزاد باشد. او پیش‌تر از برنامه‌ریزی خود برای حضور در ورزشگاه خبر داده بود.