کاظم کردوانی، درباره قتل‌های سیاسی آذر ۷۷: باید می‌ایستادیم و ایستادیم

کاظم کردوانی − در آن زمان این واژه‌ی «زنجیره‌ای» را حتی ما (شما خانواده‌های قربانیان و چند تن از ما) در نام کمیته‌ای که تشکیل دادیم آورده‌ایم (کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای) و نظرمان بیشتر بر این بود که این قتل‌ها تنها در کشتن چهار عزیز خلاصه نمی‌شود بلکه به همه‌ی قتل‌هایی برمی‌گردد که پیش از آن اتفاق افتاده است و بر آن سرپوش گذاشته‌اند از جمله: غفار حسینی، احمد میرعلایی، مجید شریف، ابراهیم زال‌زاده، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، برخی کشیشان و همچنین شماری از مولوی‌های اهل سنت و ….