تولید دارو در ایران کاهش یافت

بدهی داروخانه‌های دولتی و عدم تخصیص ارز به داروسازان، تولید دارو در شرکت‌های داخلی ایران را تهدید می‌کند. تولید دارو در مهر و شهریور امسال یک چهارم و یک هشتم کاهش یافت.