آخرین کلمات خاشقجی: «دارم خفه می‌شوم»

مأموران سعودی طی ۲۰ دقیقه خاشقجی را کشتند و بدنش را مثله کردند. روزنامه صباح گفته به زودی فایل صوتی آخرین لحظه‌های زندگی این روزنامه‌نگار منتقد را منتشر خواهد کرد.