#اعتراضات: اعتصاب و تجمع کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه ادامه یافت

در خوزستان کارگران گروه ملی فولاد مقابل استانداری تجمع کردند و شعار دادند: «نه تهدید، نه زندان/ دیگه فایده نداره». در هفت‌تپه نیز اعتراضات کارگران برای هفتمین روز ادامه یافت.